Maximale hypotheek
verzeker uw huis

Maximale hypotheek

De maximale hypotheeknorm hangt volgens de Nationale Hypotheek Garantie af van het jaarinkomen en de stand van de hypotheekrente. De hoogte van het jaarinkomen is in deze zin erg van belang. Aangezien hogere jaarinkomens meer belastingvoordeel hebben kan er namelijk tevens relatief meer geleend mee worden.

Geldende hypotheekrente

Hoeveel u kunt lenen hangt tevens af van de hypotheekrente. Bij een lagere hypotheekrentestand kunt u namelijk meer lenen dan bij een hogere hypotheekrentestand. Het maximale hypotheekbedrag kan verschillen van drie maal het bruto jaarinkomen en een hypotheekrentestand tot ruim 5.5 maal het bruto jaarinkomen. Dit is gebaseerd op een jaarinkomen van meer dan € 100.000,- en een lage hypotheekrentestand.

Eigen norm of de NHG norm

Verstrekkers van hypotheken hanteren vaak eigen normen om de maximale hypotheek uit te rekenen. Om deze reden komen ze vaak tevens hoger uit dan volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Bij de afsluiting van een hypotheek gaat het hen met name om het te lopen eigen risico. Het is erg van belang voor u, dat u goed oplet of u de maandlasten van deze hogere hypotheken wel kunt afdragen. U kunt hiervoor nooit terughoudend genoeg zijn.