Spaarhypotheek
hypotheeklening

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is samengesteld uit een hypotheeklening en een levensverzekering. Door beide hypotheekvormen te combineren wordt getracht om de voordelen van beide hypotheeksoorten te combineren. De spaarhypotheek is een variant op de levenhypotheek maar de spaar variant is wel populairder. Dat komt met name doordat er meer zekerheid is over het opgebouwde bedrag aan het einde van de looptijd. De hoogte van de hypotheekschuld is altijd gelijk aan het verzekerd bedrag. Dit bedrag wordt meestal ook nog eens gegarandeerd. U komt achteraf niet voor verassingen te staan wat voor veel mensen belangrijk is. Daarnaast profiteert u gedurende de gehele looptijd maximaal van de hypotheekrenteaftrek.

Hoe verloopt de spaarhypotheek?

Elke maand betaalt u rente over de hypotheek en daarnaast premies voor de levensverzekering. Zolang de hypotheek loopt behoudt u een volledige hypotheekrenteaftrek. De maandlasten bestaan voor een deel uit rente van de hypotheeklening en voor een deel uit premie. In het geval de hypotheekrente stijgt, en de maandlasten zouden stijgen, wordt dit altijd gedeeltelijk gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Door deze verhoging op te vangen zijn de maandlasten niet vaak aan wijziging onderhevig. Stabiele maandlasten zijn dan ook een voordeel van de spaarhypotheek.

Hoe wordt de spaarhypotheek afgelost?

De spaarhypotheek wordt in de meeste gevallen inclusief een overlijdensrisicodekking afgesloten. Met de levensverzekering spaart u het bedrag bij elkaar om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te lossen. Tegen het eind van de looptijd hebt u genoeg betaald aan premies dat hiermee de hypotheek kan worden afgelost. Mocht u komen te overlijden voor de einddatum dan zorgt de overlijdensrisicoverzekering ervoor dat de resterende schuld geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Dit is vooral van toepassing als u overlijdt en uw nabestaanden de lasten niet kunnen opbrengen. De overlijdensrisicoverzekering zorgt voor meer zekerheid.